Biuro projektów PLAN – Piotr Buczek

Jeżeli potrzebujesz sprawdzonej firmy, która oferuje usługi z zakresu projektowania dróg, chodników oraz wielu innych obiektów użyteczności publicznej i prywatnej – dobrze trafiłeś.

Biuro projektów „Plan” z siedzibą w Krakowie zajmuje się między innymi tworzeniem projektów budowlanych, wykonawczych dróg, ulic, parkingów oraz zjazdów. Wykonujemy również fachowe raporty oddziaływania na środowisko i analizy akustyczne. Sporządzana przez nas dokumentacja jest nieocenioną pomocą dla każdego inwestora. Z nami z pewnością uzyskasz pozwolenie na każdą budowę.

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

W naszym biurze pracujemy nad projektami o różnej wielkości i poziomie trudności – nie boimy się nawet najbardziej wymagających zleceń. Dbamy przy tym o każdy, nawet najmniejszy detal. Klientom zawsze zapewniamy najwyższą jakość usług w konkurencyjnej cenie oraz terminowość.

Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie, specjalistyczna wiedza i sprzęt to gwarancja sukcesu. Mamy wszelkie potrzebne uprawnienia, pozwalające nam perfekcyjnie wykonywać codzienną pracę. Ponadto nieustannie poszerzamy swoje kwalifikacje. Wszystkie zadania powierzone nam przez Klientów są realizowane starannie, terminowo i z zaangażowaniem. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie ekologii i ochrony środowiska wokół dróg.

Zapoznaj się z moją ofertą

Zapoznaj się z moją ofertą

Zakres działalności

Projekty parkingów

Parkingi stanowią nieodłączną część infrastruktury miejskiej. Są też stałym elementem dróg. Zapewniają kierowcom możliwość zatrzymania się na odpoczynek czy w celu usunięcia drobnej usterki w pojeździe, bez stwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Projekty parkingów muszą uwzględniać nie tylko przepisy budowlane i drogowe, ale również otoczenie. Stanowi ono integralną część miejsca postojowego oraz prowadzących do […]

Czytaj więcej

Ekspertyza uciążliwości akustycznej

Hałas ma negatywny wpływ na organizm człowieka, zarówno w odniesieniu do jego fizjologii, jak i psychiki. Przebywanie w nim nieustannie każdego dnia może prowadzić do przykrych konsekwencji, nawet jeśli jego natężenie jest stosunkowo niskie. Szkodliwy wpływ dźwięków odczuwają również zwierzęta i infrastruktura. Dlatego w przypadku każdej planowanej inwestycji jest niezbędna ekspertyza uciążliwości akustycznej. Dokument sporządza […]

Czytaj więcej

Projekty zjazdów

Zjazdy są ważną częścią każdej drogi, gdyż umożliwiają włączanie się do ruchu oraz opuszczanie jej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Projekty zjazdów stanowią jedno z zadań wykonywanych przy planowaniu całej inwestycji, wraz z chodnikami, mostami czy projektowaniem parkingów. Dzięki ich wykonaniu uzyskana struktura pozwala zachować płynność ruchu i stanowi integralną część sieci arterii komunikacyjnych. Przygotowanie do […]

Czytaj więcej

Biuro Projektów Plan

Piotr Buczek

Adiunkt na Politechniki Krakowskiej, przez 6 lat (2011 – 2017 r.) odpowiedzialny za wykonywanie obliczeń akustycznych oraz ich weryfikację w Departamencie Środowiska GDDKiA w Warszawie.

Od 10 lat czynnie projektujący zjazdy, drogi, ulice, parkingi oraz wykonujący opracowania środowiskowe. Autor kilku artykułów w czasopismach technicznych, rozdziałów w monografii, uczestnik grantów badawczych o tematyce związanej z ochroną środowiska wokół dróg.

Moje projekty

Portfolio

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

• Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny Budowa obwodnicy Brzeska w nowym przebiegu drogi krajowej DK75 w km DK75: 2+778 – 5+520 wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania o ruchu okrężnym w ciągu drogi krajowej DK94 w km DK75: 2+810, budową skrzyżowania o ograniczonych relacjach skrętnych z drogą gminną klasy L w km DK75: 3+801.64, budową skrzyżowania o ruchu okrężnym o kształcie elipsy w km DK75: 5+250; Przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi DK75 w km istn.: 16+749.43 – 17+191.37 , przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej – ul. Pomianowskiej w km DK75: 4+140.90, budowa odcinków dróg gminnych; Budowa dodatkowych jezdni klasy D; Budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych; Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej w km DK75: 3+801.64.Budowa dwóch obiektów inżynierskich (MD-3 i MD-4) nad rzeką Uszwica w km DK75: 5+260 – 5+300; Budowa obiektu inżynierskiego (wiadukt) w km DK75: 4+140.90 w ciągu drogi gminnej – ul. Pomianowskiej. Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej; Rozbudowa sieci wodociągowej; Rozbudowa sieci gazu średniego ciśnienia; Przebudowa sieci gazu wysokiego ciśnienia DN500; Budowa i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego; Rozbudowa sieci elektroenergetycznej; Rozbudowa sieci teletechnicznej; Budowa przepustów i przejść dla zwierząt w km DK75: 3+680.00, 4+400.00, 4+604.00, 4+949.00, 5+042.00.Budowa ekranów akustycznych; Budowa i rozbudowa rowów melioracyjnych; Rozbudowa koryta rzeki Uszwica; Rozbiórka obiektów budowlanych w m. Jasień, Brzesko oraz Okocim w gminie brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie.
• Raport  oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)
• Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,89 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko- bieruńskim, w gminie Bojszowy i w powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim w ramach  „Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” wg wariantu E.
• Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8
• Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla zadań

• Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego pasa ruchu (jezdnia prawa) na istniejącym odcinku A4 od Węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w km od ok. 417+199 do ok. 418+100.
• Wykonanie robót budowlanych na stacji Idzikowice w ramach projektu pn.:„Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”
• KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIĘCIA dla inwestycji pn. Budowa odcinka drogi od skrzyżowania z Al. Tarnowskich do połączenia z ul. Tuchowską wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Tuchowską oraz budową ronda w Tarnowie
• KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIĘCIA dla inwestycji pn. Budowa mostu na potoku bez nazwy w km 15+360,77 (kilometraż projektowany) w miejscowości Ochotnica Górna oraz mostu na potoku Skrodne w km 15+890,42 (kilometraż projektowany) w miejscowości Ochotnica Dolna zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 1637K
• KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIĘCIA dla zadania pn. Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie.

Analizy akustyczne

• „Prace na stacji Ełk” realizowanego w ramach projektu pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok-Suwałki- Trakiszki (granica państwa), etap I, odcinek Białystok-Ełk”
• Analizy akustycznej dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 7 relacji Warszawa Wschodnia – Otwock na odcinku, odcinku ok. km 12,562 – 26,050 realizowanej w ramach projektu POIiŚ 5.1.11.1. pn. „ROZBUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 7 POPRZEZ DOBUDOWĘ CZWARTEGO TORU NA ODCINKU WARSZAWA WAWER – OTWOCK”.
• PRACE NA ALTERNATYWNYM CIĄGU TRANSPORTOWYM BYDGOSZCZ – TRÓJMIASTO, OBEJMUJĄCYM LINIĘ NR 201 NA ODCINKU MAKSYMILIANOWO – KOŚCIERZYNA
• Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze
• Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie
• REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 229 NA ODCINKU KARTUZY – SIERAKOWICE WRAZ Z EWENTUALNĄ ELEKTRYFIKACJĄ”
• STEŚ ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 73 WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNIC M. PILZNA, BRZOSTKA, KOŁACZYC I JASŁA NA ODCINKU PILZNO – JASŁO
• Przedmiotem opracowania akustycznego w ramach oceny oddziaływania na środowisko są prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Ełk (linia kolejowa nr 38 od km 3+591 do km 98+800).
• STEŚ BUDOWA OBWODNICY PIWNICZNEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ DK 87
• Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli tramwajowej „Salwator”
• STEŚ Rozbudowa węzła „Kraków Południe” na skrzyżowaniu A4 i DK7
• Studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61
• ZRID dla odcinka nowo projektowanej drogi S3 od km 39+673.13 km 61+813.78.
• ZRID dla odcinka nowo projektowanej drogi S3 od km 65+567.00 km 86+500.00.

Projekty budowlane

• Remont (naprawa główna) przejazdu w km 52,423 zlokalizowanego na linii kolejowej nr 96 Tarnów-Leluchów
• Budowa układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi na dz. 716/19 w m. Modlnica, gm. Wielka Wieś
• PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁKACH NR 679 I 673/3, OBRĘB 0007 WOLA BATORSKA, JEDN. EWID. 121904_5 – NIEPOŁOMICE – OBSZAR WIEJSKI W POWIECIE WIELICKIM, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
• Przebudowa oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Zuchów wzdłuż budynków 7 i 8 wraz z odwodnieniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia w m. Kraków
• Budowa chodnika na ul. Mirowskiej, w rejonie ul. Skalnej
• BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE ZIELONYM PRZYUL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA K. GARAŻY) DO SKRZYŻOWANIAZ UL. MARCHOŁTA ORAZ WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ZA SKRZYŻOWANIEM Z UL. MARCHOŁTA W NAWIĄZANIU DO ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA
• Naprawa główna przejazdu kolejowo-drogowego w km 51,727 zlokalizowanego wciągu linii kolejowej nr 97 Skawina-Żywiec
• Projekt wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi na dz. nr 508, 509/7, 509/8 obr. 11 j.ew. NOWA HUTA przy ul. DARWINA W KRAKOWIE
• Budowa rampy czołowej wraz z pochylnią, przebudowa rampy bocznej, drogi dojazdowej wraz z przebudową sieci w ramach zadania: „Przebudowa punktu ładunkowego na stacji Drawsko Pomorskie
• Budowa wewnętrznej drogi i placów manewrowych do kalibracji i weryfikacji na potrzeby centrum technicznego APTIV Kraków przy ul. Podgórki Tynieckie.

News & Blog

From The Blog

Post by bpplan.pl | Blog

Planowanie przestrzenne a hałas od inwestycji liniowych

Continue Reading »
Post by bpplan.pl | Blog

Znaczenie akustyki w inwestycjach drogowych i kolejowych

Continue Reading »
Post by bpplan.pl | Blog

Na czym polegają analizy akustyczne w inwestycjach liniowych?

Continue Reading »